SÕNUMID JA ARTIKLID

15 Artiklit

Avalikult soojusenergiast: uudse lahenduse kasu ja kasum

Raul Lättemägi

10.02.2016.
Peagi avaneb Põltsamaa kandi rahval taas võimalus targemaks ja rõõmsamaks saada, kui teemaks tuleb uut moodi soojatootmine!
Tehnoloogia tormiline areng on loonud mitmeid võimalusi küttekulude kokkuhoiuks. Näiteks on võimalik tuua energia tootmine tarbijale väga lähedale. Niimoodi väheneb soojakadu trassides, lisaks tekib võimalus ära kasutada koostootmisjaamade ülejääv energia, esmajoones näiteks soe õhk. Huvitavaid ideid liigub ka puugaasi, biograanuli ja päikesepaneelide vallas. Kõigi nimetatud tehnoloogiate puhul on võimalik süsteemid täielikult automatiseerida ja viia kaugjuhtimisele, mis vähendab halduskulusid. Näiteks on 1 MWh tootmisvõimsuse hoidmiseks vaja vaid üht operaatorit.
Samal ajal kuluvad ja vananevad olemasolevad kütteseadmed oma loomulikus tempos, pannes tarbijad justkui aegsütikuga pommi otsa. Iga soojatarbija võiks endalt küsida, et kui homme ütleb üles tema katel või soojatrass, siis millised on alternatiivid? Ja kas nende alternatiivide kasutamiseks on kogutud piisav reservfond?
Ootame või teeme ära

Hetkel maailmas toimuvad protsessid muudavad mitmeid seniseid mõttemalle. Näiteks võib mainida erinevaid seadusemuudatusi rohelisemate tehnoloogiate kasuks, sealhulgas hiljutist Pariisi kliimakokkulepet.
Seetõttu jõuab ühel hetkel paratamatult kätte moment, kus vanamoodi enam ei saa. Amortiseerunud seadmed, vananenud tehnoloogiad ja kõrgendatud keskkonnanõuded sunnivad sooja-energiamajanduses kiiretele muutustele. Aga kiired muutused on alati kallid!
Küsimus on tegelikult lihtne. Kas ootame ära kriitilise momendi ja tegutseme paanikas või planeerime süsteemivahetuse teadlikult, alustades esmalt probleemi tunnistamisega?
Uues mõisas uued mõtted

Uue-Põltsamaa Mõisa OÜ (edaspidi UPM-i) üks osakond tegutseb soojatarbimise kaardistamisega Põltsamaa piirkonnas. UPM omab partnereid puugaasi, biograanuli ja päikeseenergia alal. Kuid kõige tähtsam on see, et igal soojatarbijal (kortermajade, ettevõtete, ühiskondlike hoonete jms haldajatel) on võimalik registreerida ennast vastavas klastris. Seda saab teha lihtsalt ja tasuta aadressil: www.uuepoltsamaamois.ee/GFE.
Klastriga liituma on oodatud kõik soojatarbijad Põltsamaa linnas ja 25 km raadiuses. See ongi asja suurem mõte.
Vähem kui 45 eur/MWh

UPM-i eelarveosakond saab selle info najal koostada eelarve, vastavalt sobivale soojatootmise projektile. Kuna samas pakutakse ka erinevaid finantseerimislahendusi, siis tasub klastrisüsteemiga registreeruda isegi ilma täpsema plaani või reservfondi olemasoluta!
Eelkalkulatsioon näitab, et kasutades puugaasi-koostootmisjaama, saavutame soojusenergia maksumuse 45 eur/MWh. See number võib isegi 30% väiksem olla, kui õnnestub ära kasutada kogu koostootmisjaama sooja õhu tootlikkus.
Täpsemalt saab kirjeldatud tehnoloogia kohta kuulda ja uurida 12. märtsil Põltsamaa Kultuurikeskuses toimuval konverentsil (lisaks muudele tähtsatele teemadele)!
Registreerimine algab 10.00 ja esimene ettekanne 11.00.
Lisainfot leiate:
www.uuepoltsamaamois.ee
www.gfe.ee
https://www.facebook.com/uuepoltsamaamois
Kohtumiseni konverentsil,
Raul Lättemägi
Uue-Põltsamaa Mõis OÜ
juhatuse esimees

Vana Veski Koolimaja kitsed

 08.02.2016.
Kas mäletad? Sellised toredad loomad elasid ja askeldasid Uue-Põltsamaa mõisa (toonase “Vana Veski koolimaja”) juures aedikus. Aastate jooksul jõudsid nad kooliõpilastele ja linnarahvale pakkuda igasuguseid emotsioone. Kui Sinulgi on kitsede kohta toredaid mälestusi, ole hea ja jaga neid meiega.
Paar meenutust on juba olemas.
Peep: Mind lapsena igatahes see isane eksemplar kohutas, kui ta kevaditi oli härga täis ja käis oma narmendavaid sarvi läbi traataia poksimas, kui ma sealt mööda jõe äärde läksin.
Ly: Mina mäletan seda, et Punalipus (või isegi mõnes loodusajakirjas) peaks 70ndatel olema artikkel ja fotod neist kitsedest. Loodusesõprade ringist paar last (mina siis ka) läksid ajakirjanikega aia juurde kaasa. Fotograaf jäi hätta, sest sokk ründas teda. Meesterahvas pani talle jala sarvede vahele, hüppas tükk aega ühe jala peal, sest ei saanud oma jalga enam kätte ja kirus nii et vähe polnud, et uued Saksa DV ehtsast nahast kingad on nüüd õhtul! Igal juhul ajalehes minust fotot ei olnud.
Fotod: Arnold Kulli erakogu

Uue-Põltsamaa Mõisa 1. konverents oli edukas

27.01.2016.
Laupäeval, 23. jaanuaril toimus Uue-Põltsamaa Mõisa I konverents pealkirjaga “Uus energia ja kodaniku kasu”, mis tõi Põltsamaa Kultuurikeskusesse kohale arvestatava hulga huvilisi nii lähemalt kui kaugemalt. Oli uudistajaid ja oli ka tõsisemaid kaasarääkijaid, keda reaalselt huvitas võimalus toota kohalikul tasandil soodsamat toasooja ja elektrienergiat. Konverentsi juhatas sisse Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Fotod: Ellar Sügiste
Sander Saat (Green Fuel Energy) tutvustas uudsel tehnoloogial põhineva koostootmisjaama tööpõhimõtet ja eeliseid, Jaanus Uiga (Civita Eesti AS, Eesti Maaülikool) tõi näiteid soojatootmise praktikatest ja tasuvusest Põltsamaa-laadsetes väikeasumites ning Märt Riiner (Tartu Hoiu-laenuühistu) rääkis võimalustest, kuidas panustada energiatootmisse hoiustamise näol.
Nagu ikka, otsiti vastust igivanadele küsimustele: mida teha, et meil homme oleks elada parem, soojem, ilusam ja odavam kui täna.
Sõnaka ja asjaliku aukülalise rolli tõusis kunagine Põltsamaa Keskkooli (ja UPM-i territooriumi) legendaarne majandusalajuhataja Arnold Kull. Lõppsõnas võttis konverentsi kokku UPM-i värske omanik Raul Lättemägi, kes tutvustas põgusalt edasisi plaane ning vastas ka kohalolijate küsimustele.
Altpoolt leiate esinejate ettekanded pdf dokumentidena.
Sander Saat
Green Fuel Energy OÜ
Juhtiv Partner
Energia, mis teenib tulu
Jaanus Uiga
Civitta Eesti AS
Tiimijuht / Vanemkonsultant
Eesti Maaülikool
Doktorant
Väikeasula energiaplaneerimine
Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu
Juhatuse esimees
Ühistuline tegevus hoiustaja vaatenurgast
Peaesinejate ettekannete videosalvestused:
 
 
UPM-i II konverents on juba korraldamisel! Kohtume 12. märtsil!